הסכם המשתמש של אתר "מרפאת שיניים ADent"

הסכם תנאי שימוש בחומרים ושירותים באתר האינטרנט ADENT.CO.IL

מסמך זה "הסכם תנאי שימוש בחומרים ושירותים באתר האינטרנט www.ADent.co.il" (להלן – "הסכם") מהווה הצעה של חברת "מרפאת שיניים www.ADent.co.il" (לכריתת הסכם בתנאים המפורטים להלן.

לפני השימוש בחומרים ובשירותים באתר www.ADent.co.il אנא עיינו בתנאי הסכם זה.

1. מונחים והגדרות עיקריים של ההסכם

1.1. אתר - מכלול עמודי אינטרנט הממוקם ברשת ומאוחד תחת שם דומיין www.ADent.co.il שנועד להציג למשתמשים מידע אודות השירותים ולאפשר למשתמשים להירשם לקבלת השירותים דרך האינטרנט. עמוד הבית של האתר שממנו ניתן לגשת לכל שאר העמודים של האתר נמצא ברשת בכתובת www.ADent.co.il.
1.2. מנהל אדמיניסטרטיבי - חברה בערבון מוגבל "מרפאת שיניים www.ADent.co.il". מנהל אדמיניסטרטיבי, המיוצג על ידי עובדים מורשים של החברה, מנהל את האתר.
1.3. משתמש - כל אדם שמבקר באתר ומשתמש בו בהתאם לחוקי מדינת ישראל והסכם זה.
1.4. שירותים – שירותי רפואה (רפואת שיניים). פירוט מלא של השירותים ותיאורם מוצג באתר.
1.5. בקשה – בקשת המשתמש לקבלת שירותים.
1.6. הסכם המשתמש (הסכם) - ההסכם הנוכחי מגדיר את התנאים ונהלי שימוש באתר, ומסדיר את היחסים בין מנהל אדמיניסטרטיבי למשתמש.

2. נושא ההסכם

2.1. נושא ההסכם הנוכחי הוא מתן גישה למשתמש לאתר ולשירותיו ע"י מנהל אדמיניסטרטיבי, לרבות גישה למידע אודות השירותים והגשת בקשות לקבלת שירותים.
2.2. ההסכם הנוכחי הנו מסמך מחייב מבחינה משפטית המסדיר את היחסים בין מנהל אדמיניסטרטיבי למשתמש הנוצרים במהלך השימוש באתר ובשירותים המצויים בו.
2.3. על ידי שימוש בחומרים ובשירותים של האתר המשתמש מסכים כי:
א) המשתמש קרא את תנאי ההסכם במלואו לפני שהתחיל להשתמש בחומרים ובשירותים של האתר;
ב) הסכם זה מהווה הצעה ציבורית, והתחלת השימוש בחומרים ובשירותים של האתר בכל צורה שהיא פירושה שהמשתמש מסכים עם כל תנאי ההסכם באופן מלא ובלתי מסויג. לא יותר שימוש בחומרים ובשירותים של האתר בתנאים אחרים. ההסכם נכנס לתוקף ברגע קבלת הצעה זו, אינו מחייב חתימת הצדדים ותקף בצורתו האלקטרונית.
ג) ההסכם מסדיר את השימוש באתר בלבד ואינו מהווה הסכם למתן השירותים המוצגים באתר. תנאים ונהלים של מתן השירותים מוסדרים דרך הסכמים בין מזמין שירותים למבצע, בנפרד מהסכם זה.
ד) אם המשתמש אינו מסכים לתנאי ההסכם או שאין לו את הזכות לכרותו לפי החוק, עליו להפסיק מיד כל שימוש בחומרים ובשירותים של אתר www.ADent.co.il.
ה) למנהל אדמיניסטרטיבי הזכות לשנות את ההסכם (לרבות כל חלקיו) ללא כל התראה מיוחדת. הגרסה החדשה של ההסכם תכנס לתוקף מרגע פרסומה באתר, אלא אם כן ייקבע אחרת בגרסה חדשה של ההסכם.
2.4. בנוסף ניתן להסדיר את יחסי הצדדים על ידי מסמכים והסכמים נפרדים המגדירים את נהלי השימוש בשירותים הרלוונטיים. יישום מסמכים והסכמים נוספים כאמור אינו מבטל את ההסכם.

3. נוהל הגשת בקשות

3.1. האתר www.ADent.co.il נועד לספק למשתמשים מידע אודות השירותים ולאפשר הגשת בקשות לקבלת שירותים.
3.2. הבקשה למתן שירותים מוגשת על ידי המשתמש בסדר הבא:
3.2.1. המשתמש יעיין בתיאור השירות, יבחר את השירות הנדרש וילחץ על כפתור " קביעת תור".
3.2.2. בטופס הרשמה מקוון המשתמש יזין את פרטי קשר: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, יבחר רופא, יציין כל מידע נוסף רלוונטי לדעתו (הערה לבקשה). לאחר מילוי של כל הפרטים על המשתמש ללחוץ על כפתור " להירשם ".
3.2.3. לאחר קבלת הבקשה נציג מנהל אדמיניסטרטיבי יצור קשר טלפוני עם המשתמש כדי לדון בפרטי הבקשה ולתאם נוהל אספקת השירותים.

4. חוות דעת של המשתמשים

4.1. כל משתמש יכול להשאיר חוות דעת באתר. משתמשים לא יכולים לשנות (לערוך) או למחוק את חוות דעת שלהם. מנהל אדמיניסטרטיבי רשאי לבצע תיקונים בחוות דעת במונחים של דקדוק ופיסוק, בעוד המשתמש אחראי לאמינות המידע בחוות דעת שהוא מפרסם. למנהל אדמיניסטרטיבי הזכות למתן את תוכן חוות דעת לפרסום באופן עצמאי ומבלי להודיע למשתמשים כולל מקרים הבאים:
• לא לפרסם חוות דעת שתוכנן לא קשור לנושא האתר;
• לא לפרסם חוות דעת שאינן מכילות מידע שימושי עבור משתמשים אחרים;
• לא לפרסם חוות דעת המכילות ביטוים בוטים ותוכן פוגעני;
• לא לפרסם חוות דעת המכילות קישורים לאתרים אחרים;
• לא לפרסם חוות דעת שמידע בהן אינו אמין או אמינותו מוטלת בספק;
• למחוק בכל עת חוות דעת שפורסמו;
• לקבוע את תקופת פרסום של חוות דעת באתר בה היא נחשבת לרלוונטית;
4.2. מנהל אדמיניסטרטיבי אינו מתחייב לעדכן משתמש בסיבות לדחיית פרסום חוות דעת ו/או מחיקת חוות דעת שכבר פורסמה.

5. זכויות וחובות של המשתמש

5.1. זכויות המשתמש הינן כדלקמן:
5.1.1. להשתמש באתר בהתאם להסכם זה ולחוקי מדינת ישראל.
5.1.2. לפנות למנהל אדמיניסטרטיבי לצורך בירורים ונקיטת צעדים נדרשים במקרה של בעיות טכניות בעבודת האתר, כמו גם במקרים בהם משתמש מקבל הודעות המכילות פרסום לא מורשה, איומים או קבצים חשודים להימצאות הווירוס.
5.1.3. לפנות למנהל אדמיניסטרטיבי לצורך הסברים על שימוש באתר ובכלים שלו.
5.2. חובות המשתמש הינן כדלקמן:
5.2.1. לעיין בהסכם זה;
5.2.2. למסור פרטי קשר מדויקים ועדכניים בעת הגשת בקשות ופרסום חוות דעת באתר.
5.2.3. לא לעשות בשום פנים ואופן שימוש באתר לצורך פרסום, הפצה, אחסון ו/או העברת מידע וחומרים שהינם:
• בעלי אופי מגונה, פוגעני, וולגרי, זדוני, מאיים, משמיץ, שקרי או פורנוגרפי;
• פוגעים בכבוד, זכויות ואינטרסים לגיטימיים של צדדים שלישיים, מלבים שנאה דתית, גזעית, אתנית או לאומית, מכילים אלמנטים של אלימות, קוראים להפרת חוקי מדינת ישראל ופעולות לא חוקיות וכו'.
• מפרים זכויות קניין אינטלקטואלי ואמצעי האינדיבידואליזציה (כולל זכויות יוצרים וזכויות נלוות, פטנטים וכו') של צדדים שלישיים;
• מפרים זכויות של קטינים;
• מעודדים התעניינות בכל סוג של פעילויות טרור או פעילות בלתי חוקית ונאצית, או מעודדים התעניינות או הפצה של סמים, כלי נשק ותחמושת;
• מכילים מידע אסור לפרסום (סודות המדינה, נתונים אישיים של צדדים שלישיים, מידע אסור לפרסום בשל יחסי חוזה או יחסים פידוציארים של המשתמש וכו') ;
• מכילים וירוסים או קוד מחשב, תוכנות, קבצים שמטרתם לשבש את תפקוד ציוד מחשבים או תקשורת ורכיביהם, כולל שרתים ורכיבים אחרים של תשתיות הרשת והתוכנה. שליחת תוכנות זדוניות אסורה בהחלט, כולל קוד מלא או חלק ממנו, קבצים בודדים מכל פורמט שהוא, כמו גם קישורים למיקומם ברשת;
• מכילים מידע פרסומי שאינו אושר על ידי מנהל אדמיניסטרטיבי, דואר זבל (כולל כל הסוגים של ספאמדקסינג), "מכתבי אושר", מודלי שיווק רב שכבתי, או מכילים שפה גסה ;
• אסורים או מוגבלים לפרסום, הפצה, אחסון או העברה בכל צורה שהיא מכוח החוק, חוזה או מטעמים אחרים.
5.2.4. המשתמש מתחייב שלא לגרום נזק לתוכנה וחומרה של האתר.
5.2.5. המשתמש מתחייב לעקוב אחר השינויים שמבוצעים בהסכם זה.

6. זכויות וחובות של מנהל אדמיניסטרטיבי

6.1. חובות מנהל אדמיניסטרטיבי הינן כדלקמן:
6.1.1. לאפשר שימוש רציף באתר בהתאם להסכם זה 24/7 בכל ימות השבוע כולל סופי שבוע וחגים.
6.1.2. להבטיח עבודה שוטפת של האתר, לדאוג לשדרוגיו הדרגתיים, לתקן תקלות בעבודת האתר. יחד עם זאת האתר מוצע לשימוש "כפי שהוא". המשמעות היא שמנהל אדמיניסטרטיבי:
• אינו מתחייב להיעדר תקלות בעבודת האתר;
• אינו אחראי לעבודה רציפה של האתר ולהתאמתו לתשתיות תוכנה ולאמצעים הטכניים של המשתמש ואנשים אחרים;
• אינו אחראי לאובדן נתונים או לגרימת הפסדים כלשהם שנוצרו או שעלולים להיווצר כתוצאה משימוש באתר;
• אינו אחראי לאי מילוי או מילוי לא תקין של התחייבויותיו כתוצאה מתקלות ברשתות תקשורת ואנרגיה, חדירה של תוכנות זדוניות, וכן פעולות לא הוגנות של צדדים שלישיים שמטרתן להבטיח גישה בלתי מורשית ו/או השבתת מוצרי תוכנה ו/או חומרה של האתר.
6.1.3. לשמור על סודיות הנתונים האישיים של המשתמש בהתאם למדיניות הפרטיות;
6.1.4. לספק תמיכה טכנית למשתמש.
6.1.5. למלא במלואם את התחייבויותיו כפי שהן מפורטות בסעיפים אחרים של ההסכם.
6.2. למנהל אדמיניסטרטיבי יש זכויות בלעדיות לתכנים, לרבות מוצרי תוכנה ושירותים מקוונים של האתר בכלל, כמו גם לתוכנות מחשב, מאגרי מידע, חומרים קרטוגרפיים, חומרי מידע וחומרים אחרים, חומרי וידאו, תמונות ונשאים זכות יוצרים ו/או זכויות נלוות אחרות או פטנטים, סימנים, סימונים ושמות מסחריים אשר נמנים כחלק ממוצרי תוכנה ושירותים מקוונים של האתר או נמצאים בשימוש יחד איתם, כמו גם חלקים אחרים של מוצרי תוכנה ו/או שירותים מקוונים באתר (בין אם הם נמנים כחלק מהאתר או מהווים רכיבים נוספים, ושניתנים לשימוש מחוצה לו באופן עצמאי) בפרט. זכויות לעיל מוגנות בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
6.3. מנהל אדמיניסטרטיבי מבצע את הניהול השוטף של האתר, קובע את מבנהו, מראה חיצוני, מאפשר או מגביל את הגישה של המשתמשים לאתר, ומממש זכויות אחרות שלו הקשורות לאתר.
6.4. מנהל אדמיניסטרטיבי מקבל החלטות בנושא מיקום חומרים פרסומיים באתר, השתתפות בתוכניות שותפים וכו'.
6.5. למנהל אדמיניסטרטיבי הזכות:
6.5.1. בכל עת לשנות את עיצוב ותוכן של האתר, לשנות או להשלים את הסקריפטים הנמצאים בשימוש, תוכנה ואובייקטים אחרים הנמצאים בשימוש או אחסון באתר, כל יישומי שרת, עם או בלי התראה למשתמשים;
6.5.2. לשלוח למשתמשים הודעות בנושא שימוש באתר בדואר אלקטרוני (מידע על תקלות, עדכונים, עבודות תחזוקה, אישור ופרסום עדכונים להסכם זה, מדיניות פרטיות ומסמכים אחרים), אלא אם המשתמש במפורש סירב לקבל הודעות מסוג זה.
6.5.3. בהסכמת המשתמש לשלוח הודעות על שירותים חדשים, מבצעים, הודעות המכילות מידע פרסומי ממנהל אדמיניסטרטיבי ו/או מהשותפים שלו.
6.5.4. לחשוף את המשתמש לחומרים פרסומיים באתר.

7.מגבלות ואיסורים

7.1. אסור למשתמש:
7.1.1. לפרסם באתר מידע מוגבל (חסוי) של צדדים שלישיים, אם אין למשתמש זכויות מספיקות לפי החוק או הסכם לחשיפת מידע זה;
7.1.2. לשכפל, להעתיק, לעבד, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן האתר במלואו או בחלקים, ללא אישור מראש של מנהל אדמיניסטרטיבי.
7.1.3. לפרסם באתר הודעות טקסט או חומרים אחרים, שתוכנם פוגע במשתמשים או באנשים אחרים, או שניתן לפרש אותם ככאלה, כמו גם הודעות, תמונות וחומרים אחרים המכפישים משתמשים או אנשים אחרים, מכילים איומים, קריאות לאלימות, ביצוע מעשים בלתי חוקיים או לא מוסריים, וכן ביצוע פעולות אחרות הסותרות את יסודות החוק, הסדר והמוסר;
7.1.4. לפרסם חוות דעת באתר (כולל כאלה שאינן תואמות את המציאות), אשר פרסומן פוגע או עלול לפגוע בכבודו ובמוניטין העסקי של אדם אחר או של בית עסק;
7.1.5. לפרסם באתר חוות דעת המכילות מלל וביטויים מגונים;
7.1.6. לפרסם באתר חומרים בעלי אופי פורנוגרפי או קישורים לאתרי אינטרנט המכילים חומרים מסוג זה;
7.1.7. לפרסם באתר נתונים אישיים, לרבות פרטי קשר, של משתמשים או אנשים אחרים ללא הסכמתם מראש;
7.1.8. לפרסם באתר ללא הסכמה מוקדמת של מנהל אדמיניסטרטיבי הודעות טקסט, תמונות וחומרים פרסומיים אחרים, למעט המקרים בהם החומרים הללו מאושרים ע"י מנהל אדמיניסטרטיבי;
7.1.9. למסור מידע כוזב או פיקטיבי בעליל בעת הגשת בקשה באתר.
7.1.10. לבצע פעולות שמטרתן לפגוע בעבודת האתר, לבצע ניסיונות להשתלט על ניהול האתר או המדורים הסגורים שלו (מדורים שגישה אליהם מותרת רק למנהל אדמיניסטרטיבי), וכן לבצע פעולות דומות אחרות.

8. אחריות וערבויות

8.1. היות וההסכם הנוכחי מתיר אפשרות להשתמש בחומרים ו/או שירותים מקוונים של האתר למטרות לא מסחריות ללא תמורה, חוק הגנת הצרכן לא חל על יחסי הצדדים במסגרת הסכם זה.
8.2. מנהל אדמיניסטרטיבי אינו אחראי לאמינות המידע ו/או חומרים פרסומיים של צדדים שלישיים המפורסמים באתר, לזמינות אתרי אינטרנט שלהם ולתוכנם, וכן לכל השלכות הקשורות בשימוש במידע ו/או חומרים פרסומיים, כמו גם אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.
8.3. מכיוון שחומרים ו/או שירותים מקוונים באתר www.ADent.co.il מתעדכנים ומתחדשים באופן קבוע, צורתם ואופי של שירותים ואפשרויות הניתנים באתר עשויים להשתנות מעת לעת ללא התראה מוקדמת למשתמשים. למנהל אדמיניסטרטיבי הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק (באופן זמני או סופי) להציג את חומרי האתר או חלק ממנו לכלל המשתמשים או למשתמש מסוים בפרט ללא התראה מוקדמת.
8.4. המשתמש אחראי לכל הפרה של ההתחייבויות שנקבעו בהסכם ו/או בחוקי מדינת ישראל, וכן לכל ההשלכות של הפרות כאלה (לרבות הפסדים, נזק, רווחים אבודים שעלולים להיגרם למנהל אדמיניסטרטיבי ולצדדים שלישיים אחרים).
8.5. מנהל אדמיניסטרטיבי מתחייב להשתמש במספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני שנמסרו על ידי המשתמש כדי ליצור קשר עם המשתמש, לשלוח לו הודעות, התראות ומידע אחר בהסכמת המשתמש, אלא אם כן נקבע אחרת על פי החוק.
8.6. מנהל אדמיניסטרטיבי אינו אחראי לתקלות והפסקות אפשריות בעבודת האתר ולאובדן מידע שייגרם מכך.
8.7. מנהל אדמיניסטרטיבי אינו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למחשב המשתמש, מכשירים ניידים שלו, כל ציוד או תוכנה אחרים, כתוצאה משימוש באתר או באתרים הנגישים באמצעות קישורים המפורסמים באתר.
8.8. מנהל אדמיניסטרטיבי אינו אחראי להפסדים, לרבות אובדן רווחים, או נזקים שייגרמו משימוש באתר.
8.9. באחריות הבלעדית של המשתמש לפרסם באתר תוכן שעומד בדרישות חוקי מדינת ישראל, לרבות אחריות לצדדים שלישיים.
8.10. המשתמש אחראי באופן אישי לכל מידע שהוא מעלה לאתר או באופן אחר מביא לידיעת הציבור באתר או באמצעותו. המשתמש מתחייב לפתור באופן עצמאי את המחלוקות עם צדדים שלישיים הקשורות לפרסום מידע לא חוקי.
8.11. מנהל אדמיניסטרטיבי אינו אחראי לנזק כלשהו שעלול להיגרם למשתמש, לרבות כתוצאה מהסרת תוכן או הפסקה בעבודת האתר.
8.12. קישורים המובילים לכל אתר, מוצר, או שירות אחר, או לכל מידע בעל אופי מסחרי או לא מסחרי, המפורסמים באתר, בעצם פרסומם באתר אינם מהווים אישור או המלצה של אותם המוצרים (שירותים) מצד מנהל אדמיניסטרטיבי. מנהל אדמיניסטרטיבי אינו אחראי לנזק שייגרם למשתמש כתוצאה ממעבר לאתר אחר בעזרת קישורים הללו.
8.13. המעבר לאתרי צדדים שלישיים, התקנת תוכנות ושימוש בשירותים של צדדים שלישיים הינם באחריות המלאה של המשתמש. הוראות הסכם זה אינן חלות על היחסים בין המשתמש לצדדים שלישיים.
8.14. במקרה של הפרת אחד מהסעיפים של הסכם זה ע"י המשתמש, למנהל אדמיניסטרטיבי הזכות לחסום את גישת המשתמש לאתר (לרבות באמצעות חסימת כתובת IP שממנה המשתמש נכנס לאתר או ביצע רוב הכניסות שלו לאתר) ולהעביר מידע וחומרים המאשרים את פעולותיו הבלתי חוקיות של המשתמש לרשויות אכיפת החוק ורשויות בקרה ופיקוח אחרות לצורך נקיטת צעדים נדרשים.
8.15. המשתמש מסכים לשפות את מנהל אדמיניסטרטיבי בגין כל ההפסדים שייגרמו כתוצאה משימוש באתר על ידי המשתמש תוך הפרה של תנאי ההסכם והזכויות של צדדים שלישיים (לרבות זכויות אינטלקטואליות, דיני מחשבים וכו').
8.16. המשתמש מאשר ומסכים כי כתובת IP של המחשב האישי של המשתמש נרשמת באמצעים הטכניים של מנהל אדמיניסטרטיבי, ובמקרה של פעולות בלתי חוקיות, לרבות פעולות המפרות את זכויותיהם של צדדים שלישיים, האחראי לפעולות בלתי חוקיות לעיל יאותר בעזרת אמצעים טכניים של מנהל אדמיניסטרטיבי לפי כתובת IP.

9. תקנות מסכמות

9.1. הסכם זה נכנס לתוקף מרגע הביקור הראשון של המשתמש באתר ותקף לתקופה בלתי מוגבלת עד לשינויו או לסיומו.
9.2. חילוקי דעות כלשהן המתעוררים בין הצדדים כפופים להסדר באמצעות משא ומתן. הליך קדם המשפט לפתרון סכסוך הנובע מיחסים המוסדרים בהסכם זה הינו הכרחי. תקופה להסדרת הסכסוך לפני משפט הינה 30 (שלושים) יום מיום קבלת התביעה בעניין. אם לא תושג הסכמה על יישוב הסכסוך, הסכסוך יעבור לעיון והכרעה בבית המשפט המוסמך. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז.
9.3. במידה ובית משפט יראה אחת הסעיפים להסכם זה כלא תקף ולא ישים, אין זה יגרום לבטלותן של שאר סעיפי ההסכם.
9.4. הסכם זה חל על כל החומרים והשירותים של האתר www.ADent.co.il לרבות כל הגרסאות הבאות, עדכונים ושירותים נוספים המופיעים באתר מרגע פרסומם באתר.
9.5. מידע ומסמכים הנמסרים לצורך פרסום באתר לא ייחשבו לעותק מקורי של טקסט רשמי.

10. פרטי קשר של מנהל אדמיניסטרטיבי

"מרפאת שיניים www.ADent.co.il" כתובת: פתח תקווה, רח' חובבי ציון 46, קניון לב העיר דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.